Over DCWF

Historie

Het DCWF is in 2010 opgericht door het Westfriesgasthuis en de Westfriese huisartsen, verenigd in de WFHO. De afkorting DCWF staat voor Diagnostisch Centrum West-Friesland. Met het DCWF willen de initiatiefnemers een leidende rol spelen in het aanbod van eerstelijnsdiagnostiek en anderhalvelijnszorg in de regio en invulling geven aan de preventieve gezondheidszorg.

Organisatie

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het DCWF bestuurd door de Zorgkoepel West-Friesland welke stichting ook de Huisartsenpost en Ketenzorg West-Friesland bestuurd. Op het beleid wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. Daarnaast is een medisch adviesraad, bestaande uit 3 huisartsen en 3 medisch specialisten, actief die zich bezighoudt met medisch inhoudelijke zaken.

Organogram

Bestuur Zorgkoepel West-Friesland:
Dhr. Stefan Koomen
De bestuurder is in dienst van de Zorgkoepel West-Friesland en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Paul Rijksen, voorzitter
Henk Bouman, vice-voorzitter
Carla Westra
Jan Burger
Bop Dijkstra

Medisch Adviesraad

Jurgen Andrea, huisarts te Enkhuizen
Bart van Oostendorp, huisarts te Ursem
Peter Grootenhuis, huisarts te Hoorn
Diane Mouwen, radioloog in het Westfriesgasthuis
Ference Loupatty, medisch manager, klinisch chemicus Diagnost-IQ
Jacobijne Wiersma, cardioloog in het Westfriesgasthuis