Contact

Diagnostisch Centrum West-Friesland
Postbus 4045, 1620 HA Hoorn
0229-257 523

Trombosedienst:
Voor vragen m.b.t. uitslagen/medicatie/dosering trombosedienst: trombosedienst@dijklander.nl