Welkom op de website van het Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF)

Bloedafname is voortaan op afspraak!

Bloed prikken? Onderzoeksmateriaal inleveren?
Prik eerst een afspraak.

Klik hier om uw afspraak te maken

Prikpunten in kaart!

Schoolvakantie – sluiting per prikpunt 2021

Diagnostisch Centrum West-Friesland verzorgt medische onderzoeken voor patiënten, huisartsen en andere medici in de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Het DCWF is een initiatief van de regionale huisartsen, het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis)

Privacy
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpost West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid.

Praktische informatie

    • Voor meer informatie over opslag en gebruik van gegevens klik hier.
    • Voor een schema met alle rechtstreekse telefoon- en faxnummers en praktische verwijsinformatie  klik hier.
    • Klik hier voor de actuele wachttijden van het Dijklander Ziekenhuis.
Diensten die het DCWF levert zijn: