Home

Bloed prikken? Onderzoeksmateriaal inleveren?
Prik eerst een afspraak.

Klik hier om uw afspraak te maken

Neem altijd een bloedafname aanvraagformulier mee naar een bloedafname locatie. Anders kunt u niet geholpen worden.

Overzicht van alle bloedafname locaties in de regio:
Klik op onderstaande afbeelding voor het overzicht.

Schoolvakantie – sluiting per bloedafname locatie 2022.

Klik hier voor het overzicht.

Praktische informatie

Bloedafname en bloedonderzoek

Diagnostisch Centrum West-Friesland verzorgt medische onderzoeken voor patiënten, huisartsen en andere medici in de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Het DCWF is een initiatief van de regionale huisartsen, het Dijklander Ziekenhuis.

Privacy
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpost West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid. Klik hier voor het gezamenlijke privacy beleid.

Contactgegevens
Diagnostisch Centrum West-Friesland
Postbus 4045, 1620 HA Hoorn
0229-257 523
0229-257109 (fax)
info@dcwf.nl

Diensten die het DCWF levert zijn: