Welkom bij DCWF

Voor bloedafname en ook het inleveren van onderzoeksmateriaal kunt u uitsluitend terecht op afspraak. Zo kunnen we drukte en lange wachttijden in de wachtruimte voorkomen. De doosjes van Comicro kunt u zonder afspraak deponeren in de blauwe brievenbus op poli 7. U kunt heel eenvoudig zelf online een afspraak inplannen. Vergeet u niet om u ID bewijs en uw verzekeringsnummer mee te nemen? Als u een afspraak heeft gemaakt bij een prikpunt in de regio dient u ook een bloedafname formulier mee te nemen. Deze krijgt u van uw behandelend (huis)arts.

(Zonder ID bewijs en aanvraagformulier kunt u niet geholpen worden op een prikpunt in de regio)

Maak hier uw afspraak voor bloedonderzoek

Mocht u online geen afspraak kunnen maken dan kunt u bellen met 088- 342 46 14


Belangrijke informatie over NIPT afname

 

Er kan GEEN NIPT afgenomen worden:

 

Nieuwe locaties voor afname NIPT vanaf 1 april

Vanaf 1 april is er ook NIPT afname mogelijk op de bloedafname poli in Volendam en de bloedafname poli in Enkhuizen, behalve op de vrijdagmiddag.


Dienstverlening DCWF

Sinds kort is de dienstverlening van DCWF overgenomen door Comicro en Diagnost-IQ, (de microbiologisch en klinisch chemisch laboratoria in het Dijklander ziekenhuis) Als klant zal u van deze overname niets merken. Uw huisarts blijft op dezelfde manier onderzoeken (wij noemen dat diagnostiek) voor u aanvragen, bijvoorbeeld voor een bloedafname of een onderzoek in het ziekenhuis.

Heeft een u vraag voor ons? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.

Heeft u een vraag voor de trombosedienst, stuurt u dan een e-mail naar Trombosedienst@dijklander.nl


 

Diensten

Privacy
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpost West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid.