Home

Bloed prikken? Onderzoeksmateriaal inleveren?
Prik eerst een afspraak.

Klik hier om uw afspraak te maken

In verband met de komende feestdagen is bloedafname voor NIPT niet mogelijk op onderstaande data. Dit geldt voor alle poli’s waar NIPT afname mogelijk is. Dit zijn de bloedafnamepoli’s in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en Purmerend en de poli bloedafname in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam.

Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. Gelieve met de patiënten bespreken dat zij op onderstaande data geen NIPT kunnen af laten nemen, ondanks dat de bloedafname poli dan wel open is:

  • Woensdag   13 april na 12.00.
  • Donderdag  14 april.
  • Vrijdag          15 april.
  • Dinsdag        24 mei na 12.00.
  • Woensdag   25 mei.
  • Woensdag   1 juni na 12.00.
  • Donderdag  2 juni.
  • Vrijdag          3 juni.

Als er toch patiënten komen deze dagen kan er helaas geen bloed worden afgenomen.

Schoolvakantie – sluiting per prikpunt 2022.

Klik op onderstaande afbeelding voor het overzicht.

Overzicht van alle prikpunten in de regio:

Klik op onderstaande afbeelding voor het overzicht.

Diagnostisch Centrum West-Friesland verzorgt medische onderzoeken voor patiënten, huisartsen en andere medici in de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Het DCWF is een initiatief van de regionale huisartsen, het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis)

Privacy
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpost West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid.

Praktische informatie

Privacy
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpost West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid. Klik hier voor het gezamenlijke privacy beleid.

Contactgegevens
Diagnostisch Centrum West-Friesland
Postbus 4045, 1620 HA Hoorn
0229-257 523
0229-257109 (fax)
info@dcwf.nl

Diensten die het DCWF levert zijn: