Welkom op de website van het Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF)

Vanwege het coronavirus geldt een gewijzigd beleid in het aanvragen van onderzoeken door de huisarts. Om de druk op het ziekenhuis zo klein mogelijk te houden worden bepaalde onderzoeken op dit moment niet uitgevoerd. Alleen de hoogstnoodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd, andere onderzoeken worden uitgesteld. Uw huisarts overlegd indien nodig met de specialist welk onderzoek nodig is.Daarnaast is een groot aantal prikpunten tijdelijk gesloten. Zie onder “prikpunten” waar u terecht kunt. In veel gevallen zal u verder moeten reizen, excuses voor het ongemak dat dit met zich mee brengt.

De vakantiesluiting van de prikpunten tijdens de meivakantie 2020 komt te vervallen. De priklocaties die op dit moment open zijn, blijven op de reguliere momenten open gedurende de meivakantie 2020.

Diagnostisch Centrum West-Friesland verzorgt medische onderzoeken voor patiënten, huisartsen en andere medici in de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Het DCWF is een initiatief van de regionale huisartsen, het voormalig Westfriesgasthuis (nu Dijklander Ziekenhuis) en ziektekostenverzekeraar VGZ.

Privacy
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpost West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid.

Praktische informatie

  • Voor meer informatie over opslag en gebruik van gegevens klik hier.
  • Klik hier voor een schema met alle rechtstreekse telefoon- en faxnummers en praktische verwijsinformatie.
  • Klik hier voor de actuele wachttijden van het Dijklander Ziekenhuis.
  • Alle onderzoeken van het DCWF worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, verondersteld dat uw huisarts, verloskundige of andere behandeld arts u een verwijzing heeft gegeven voor een diagnostisch onderzoek.Via Independer krijgt u een overzicht van de door het DCWF gecontracteerde zorgverzekeraars. Indien u niet verzekerd bent gelden de zogenaamde passantentarieven: 2019.
Diensten die het DCWF levert zijn: