Botdichtheidsmeting (DEXA)

In de loop van het leven neemt bij iedereen de botdichtheid af. Dit proces verloopt sneller bij vrouwen dan bij mannen. De belangrijkste factoren die dit proces kunnen beïnvloeden zijn: uw eetgewoontes, lichaamsbeweging, roken, vrouwelijke hormonen, het gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld corticosteroïden) en bepaalde ziekten of aandoeningen. Met een DEXA onderzoek kunnen we de botdichtheid bepalen. Zo kunnen we zien of er sprake is van meer dan normale botontkalking.

DEXA is de afkorting van Dual Energy X-ray Absorptiometry. ‘X-ray’ betekent röntgen, een DEXA onderzoek is dus een soort röntgenonderzoek.

Uw huisarts vraagt het onderzoek aan. U krijgt het formulier mee van de huisarts en u maakt zelf telefonisch een afspraak op 0229-257373. Wachttijd: < 1 dag.

U meldt zich op de dag van de afspraak bij poli 50 van het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Uw voorbereiding voor het onderzoek
De week vóór het onderzoek mag u geen röntgenonderzoek met contrast hebben gehad. (bijvoorbeeld een maag of darmonderzoek). Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig, u kunt gewoon eten en drinken.

Het onderzoek
Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid kalk in de botten bepaald, zodat er kan worden vastgesteld of er sprake is van botontkalking (osteoporose).
Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de studie te verwijderen. Eerst worden uw lengte en gewicht gemeten.
Tijdens dit onderzoek ligt u eerst op uw rug op een scantafel en zal met een stralingsbron een röntgenstraal.door de onderrug en een heup worden gestuurd..Deze straling wordt opgevangen en hieruit wordt de dichtheid van de botten bepaald. Vervolgens komt u op uw zij op de scantafel te liggen en wordt de wervelkolom gemeten. De hoogte van de wervels wordt nu bepaald. Het is erg belangrijk dat u tijdens dit onderzoek stil ligt. Het onderzoek is niet pijnlijk. Het duurt ongeveer 15 minuten.

Ook zullen er een aantal vragen gesteld worden om de kans op osteoporose of botbreuken in de toekomst te kunnen bepalen.

Als de metingen zijn gedaan, kunt u de afdeling verlaten.

Verder is handig om te weten dat :

  • Het onderzoek niet pijnlijk is
  • U na het onderzoek niet meer hoeft te wachten en u op eigen gelegenheid naar huis kunt gaan
  • U de uitslag krijgt van uw behandelend arts die met u ook het eventuele vervolgtraject bespreekt
  • Van het onderzoek geen bijwerkingen te verwachten zijn