Botdichtheidsmeting (DEXA)

In de loop van het leven neemt bij iedereen de botdichtheid af. Dit proces verloopt sneller bij vrouwen dan bij mannen. De belangrijkste factoren die dit proces kunnen beïnvloeden zijn: uw eetgewoontes, lichaamsbeweging, roken, vrouwelijke hormonen, het gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld corticosteroïden) en bepaalde ziekten of aandoeningen. Met een DEXA onderzoek kunnen we de botdichtheid bepalen. Zo kunnen we zien of er sprake is van meer dan normale botontkalking.

DEXA is de afkorting van Dual Energy X-ray Absorptiometry. ‘X-ray’ betekent röntgen, een DEXA onderzoek is dus een soort röntgenonderzoek.

Uw huisarts vraagt het onderzoek aan. U krijgt het formulier mee van de huisarts en u maakt zelf telefonisch een afspraak op 0229-257 166.

U meldt zich op de dag van de afspraak bij poli 50 van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

Een algemene voorlichtingsfolder van het Dijklander ziekenhuis vindt u hier.

Uw voorbereiding voor het onderzoek
De week vóór het onderzoek mag u geen röntgenonderzoek met contrast hebben gehad. (bijvoorbeeld een maag-, darmonderzoek of een CT-scan met contrastmiddel). Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig, u kunt gewoon eten en drinken.

Het onderzoek
Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid kalk in de botten bepaald, zodat er kan worden vastgesteld of er sprake is van botontkalking (osteoporose). Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de studie te verwijderen. Eerst worden uw lengte en gewicht gemeten. Daarna komt u met uw rug op de scantafel te liggen en wordt met een speciaal röntgenapparaat een foto van de heup en een van de rugwervels gemaakt. Aan de hand van deze foto’s wordt de botdichtheid gemeten. Vervolgens komt u op uw zij op de scantafel te liggen en wordt de wervelkolom gemeten. De hoogte van de wervels wordt nu bepaald. Het is belangrijk dat u tijdens dit onderzoek stil blijft liggen. Het onderzoek is niet pijnlijk. Het duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens het onderzoek zullen een aantal vragen gesteld worden om de kans op osteoporose of botbreuken in de toekomst te kunnen bepalen.

Als de metingen zijn gedaan, kunt u de afdeling verlaten.

Verder is handig om te weten dat :

  • Het onderzoek niet pijnlijk is
  • U na het onderzoek niet meer hoeft te wachten en u op eigen gelegenheid naar huis kunt gaan
  • U de uitslag krijgt van uw behandelend arts die met u ook het eventuele vervolgtraject bespreekt
  • Van het onderzoek geen bijwerkingen te verwachten zijn