Gynaecologische echo’s

Het is voor de huisarts mogelijk een gynaecologische echo (ook wel transvaginale echo) aan te vragen. Dit onderzoek wordt gedaan op de polikliniek gynaecologie (poli 26) van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en op de polikliniek Enkhuizen door ervaren echoscopisten met gynaecologische achtergrond. Het voordeel van de transvaginale echo is de betere beeldvorming t.o.v. de abdominale echo (echo door de buik).
De indicaties waarvoor dit onderzoek door de huisarts kan worden aangevraagd zijn:

  • Vaststellen van intra-uteriene graviditeit, vitaliteitgraviditeit, termijnbepaling
  • Ligging IUD
  • Aanwezigheid myoom (of menstruatiestoornissen)
  • Vormafwijkingen uterus
  • Beoordeling adnex(en)
  • Overige indicaties: na overleg

Voorbereiding onderzoek:
Doorlezen voorlichtingsfolder: Inwendige echoscopie door echoscopiste.
Zorg ervoor dat de blaas geledigd is voor het onderzoek: een volle blaas kan de beeldvorming beïnvloeden.

Een voordeel voor patiënt en huisarts kan zijn dat dit onderzoek snel tot stand kan komen. Na dit onderzoek beslist de huisarts of de patiënt alsnog doorverwezen moet worden naar de gynaecoloog. Voor de patiënt is van belang te weten dat de huisarts de behandelaar is en niet een gynaecoloog. Patiënt krijgt de uitslag en het eventuele vervolgbeleid van de huisarts. De echoscopiste stuurt het verslag van het onderzoek naar de huisarts. Patiënt neemt vervolgens contact op met de huisarts.