Gynaecologische echo’s

Het is voor de huisarts mogelijk een gynaecologische  echo  (ook wel transvaginale echo) aan te vragen. Dit onderzoek wordt gedaan op de polikliniek gynaecologie (poli 26) van het Westfriesgasthuis in Hoorn, op de polikliniek Heerhugowaard en op de polikliniek Enkhuizen door ervaren echoscopisten met gynaecologische achtergrond. Het voordeel van de transvaginale echo is de betere beeldvorming t.o.v. de abdominale echo (echo door de buik).
De indicaties waarvoor dit onderzoek door de huisarts kan worden aangevraagd zijn:

  • Vaststellen van intra-uteriene graviditeit, vitaliteitgraviditeit, termijnbepaling
  • Ligging IUD
  • Aanwezigheid myoom (of menstruatiestoornissen)
  • Vormafwijkingen uterus
  • Beoordeling adnex(en)
  • Overige indicaties: na overleg

Voorbereiding onderzoek:
Bekijk de video ‘inwendige echo’: http://vimeo.com/49978536
Doorlezen voorlichtingsfolder: Inwendige echoscopie door echoscopiste.
Zorg ervoor dat de blaas geledigd is voor het onderzoek: een volle blaas kan de beeldvorming beïnvloeden.

Een voordeel voor patiënte en huisarts kan zijn dat dit onderzoek snel tot stand kan komen. Na dit onderzoek beslist de huisarts of de patiënte alsnog doorverwezen moet worden naar de gynaecoloog. Voor de patiënte is van belang te weten dat de huisarts de behandelaar is en niet een gynaecoloog. Patiënte krijgt de uitslag en het eventuele vervolgbeleid van de huisarts. De echoscopiste stuurt het verslag van het onderzoek naar de huisarts. Patiënte neemt vervolgens contact op met de huisarts.