Medische Microbiologie

Inleveren onderzoeksmateriaal
Normaal gesproken zorgt de huisarts voor aflevering van het materiaal op het laboratorium. Bij uitzondering (bijv. spoed) kan u gevraagd worden om het materiaal zelf af te leveren.

Huisartsen hebben ook de mogelijkheid om diagnostiek naar Corona aan te vragen. In het kader van de snelheid is het gewenst dat patiënten (familieleden) de mogelijkheid hebben om de doosjes in te leveren bij het ziekenhuis.
Versturen met de post levert onnodige/ongewenste vertraging op.

Soorten onderzoeksmateriaal

Er kunnen diverse materialen worden ingestuurd. Dit is afhankelijk van de soort infectie(ziekte). De materialen die we vooral ontvangen zijn urine, sputum, feces, bloed, materiaal van diverse ontstekingen (pus), wonden, liquoren (hersenvloeistof), huidafstrijken of diverse materialen die onderzocht kunnen worden op sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Klik hier voor de richtlijnen voor aanvragen medisch microbiologisch onderzoek.

Vraagstelling

Het vaststellen van het juiste microbiologische onderzoek gebeurt na overleg met de behandelend arts, door de klinische gegevens van de patiënt met eerdere onderzoeksresultaten te combineren. Met de uitkomsten van het microbiologische onderzoek kan de arts een diagnose stellen en de behandeling bepalen. De arts-microbioloog adviseert de behandelend arts hierbij.

Uitslag

De resultaten vraagt u op bij uw huisarts of behandelend arts. Het laboratorium geeft geen uitslagen rechtstreeks door aan u als patiënt.

Kwaliteit

Het laboratorium heeft de CCKL-accreditatiestatus. Dat is een stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op www.cckl.nl

Artsen-microbioloog

De totale vakgroep bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Drs. S.A. de Jager
Dhr. Drs. B.U. Ridwan
Dhr. Drs. W. Ang

De afdeling is rechtstreeks bereikbaar via: 0229-257907.
De dienstdoende arts-microbioloog is tijdens kantooruren rechtstreeks bereikbaar via: 0229-208026.

Bestelling van o.a. aanvraagformulieren

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden, of bestellen via het webformulier of telefonisch via 0229-257 524.

Link naar relevante sites