Trombosedienst

Het Diagnostisch Centrum West-Friesland beschikt sinds 2010 over een volledig uitgeruste trombosedienst met zowel zelfmeten als traditionele controle via periodieke bloedafnames door onze medewerkers op een van de priklocaties in West-Friesland.  Onze trombosedienst biedt ook zelfmeten aan.

Contact opnemen met de trombosedienst: Voor vragen m.b.t. uitslagen/medicatie/dosering trombosedienst: trombosedienst@dijklander.nl

Telefoon: 0229-257625

De bloedafname voor de trombosedienst wordt in overleg met u op een gewenste priklocatie uitgevoerd, desgewenst bij u thuis op aanvraag van uw behandelend arts of huisarts. Ook voor vervolgcontroles kunt u als patiënt voor bloedafname terecht op de priklocaties. Op alle priklocaties wordt alleen op afspraak gewerkt.

Voordelen voor u als patiënt

  • Zowel traditioneel als zelfmeten
  • Aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten
  • Goede communicatie tussen de artsen, de apothekers en de trombosedienst
  • Alle gegevens zijn direct voor alle behandelend artsen inzichtelijk
  • Bij calamiteiten is de trombosedienst altijd bereikbaar, ook in de nachten en in weekeinden
  • 29 priklocaties door heel West-Friesland met ruime openingstijden
  • Afname klinisch chemisch laboratorium, medisch microbiologisch laboratorium en trombosedienst zoveel mogelijk in één sessie
  • Thuisprikken mogelijk na overleg met behandelend arts of huisarts

Zelfmeten

Het DCWF biedt haar patiënten de keus om zelf te meten. Daartoe krijgt de patiënt een opleiding en meter (Coaguchek XS) in bruikleen. De handleidingen voor zelfmeten kunt u downloaden: voor acenocoumarol en voor fenprocoumon.Via internet (zie button rechts: ‘inloggen digitaal logboek’) geeft u uw waarden door, op basis waarvan wij de dosering bepalen.  Ook als u geen computer heeft, behoort het zelfmeten tot de mogelijkheden. Met zelfmeten bent u nauwelijks meer afhankelijk van een fysiek bezoek aan onze priklocaties. Overweegt u zelfmeten? Neemt u dan even contact met ons op of geef uw wens door aan onze bloedafname medewerkers. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook een e-mail sturen via trombosedienst@dijklander.nl.

Overstappen van een andere trombosedienst waar u zelfmeten gewend bent naar DCWF is ook mogelijk, neemt u ook daarvoor even contact met ons op. Wij verwelkomen u graag!

De uitslag

Daags na afname ontvangt u uw nieuwe doseerkaart.

Aanvraagformulieren

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat doe ik bij verandering van mijn persoonlijke gegevens?
Wij vragen u om verandering in persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer, huisarts en zorgverzekering tijdig aan ons en aan het Dijklander ziekenhuis door te geven. Uw persoonlijke gegevens zijn van belang voor de juiste verwerking van uw gegevens, zoals het juiste adres voor het toesturen van de doseerkalender en telefoonnummer voor het doorgeven van de aangepaste dosis als deze op dezelfde dag gewijzigd moet worden.
Wat is het beste tijdstip voor inname van antistollingsmedicatie?
De antistollingsmedicijnen worden volgens een vast schema gedoseerd, het zogenaamde doseerschema. Hierdoor heeft u een vast medicijnritme over een bepaalde periode. Dit schema herhaalt zich en wordt, indien nodig, aangepast. Het is belangrijk om de dosering op de doseerkalender in te nemen. Voor een goede regelmaat adviseren wij u de medicatie op een vast tijdstip in te nemen, bij voorkeur ’s avonds om 18:00 uur. Hierdoor kunnen wijzigingen in de antistolling nog dezelfde dag plaatsvinden.
Wat doe ik als ik mijn antistollingsmedicatie vergeten ben in te nemen?
Wanneer u dit enkel uren na het vaste tijdstip van inname ontdekt, kunt u alsnog de medicatie innemen. Ontdekt u het pas de volgende dag, dan is het belangrijk dat u belt met de trombosedienst. De doseeradviseur bekijkt dan uw laatste INR-waarde. Ontdekt u enkele dagen later dat u een dosering bent vergeten, dan is het erg belangrijk dat u hiervan een aantekening maakt op de doseerkalender in het vakje: Overige Bijzonderheden.
Wat doe ik als ik mijn antistollingsmedicatie vergeten ben in te nemen in het weekend?
U belt met de trombosedienst en spreekt naam en geboortedatum in. U wordt teruggebeld tussen 17:00 en 18:00 uur.
Wat moet ik doen als ik mijn doseerkaart kwijt ben?
U kunt deze bekijken op internet met uw inlogcode. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en inlogcode gekregen welke vermeld staan op uw doseerkaart.
Wat moet ik doen, als ik start of stop met andere medicijnen?
Onder andere medicijnen worden alle medicijnen verstaan behalve de antistollingsmedicijnen, dus ook homeopathische medicijnen, pijnstillers en crèmes. Deze kunnen van invloed zijn op de bloedstolling. Het is van belang dat de trombosedienst op de hoogte is van de medicijnen die u standaard gebruikt en alle veranderingen hierin. Bij pijn is het gebruik van paracetamol 500 mg. wel toegestaan tot maximaal 6 tabletten per dag.
Kan ik zelf de bloedwaarde bepalen (zelfmeten)?
Indien u zelf wilt meten kunt u contact opnemen met de trombosedienst. Voor het zelfmeten krijgt u een instructie van de doseeradviseur.
Hoe kom ik aan voldoende strips bij het zelfmeten?
Bij de trombosedienst kunt u de benodigde strips krijgen na telefonisch contact.
Wat is het risico bij gebruik van antistollingsmedicatie en ik laat mij niet regelmatig controleren?
De kans is dan aanwezig dat u opnieuw een stolsel of een bloeding krijgt. De controle overslaan is dus niet verstandig.
Wat doe ik met geplande ziekenhuisopname, ingreep of (tandarts)behandeling?
Wanneer u een afspraak heeft voor een ziekenhuisopname, ingreep of (tandarts)behandeling, verzoeken wij u dit door te geven aan de trombosedienst. Zonodig krijgt u advies tijdelijk te stoppen met de antistollingsmedicatie of u krijgt vitamine K voorgeschreven. Een zorgvuldige afweging hierin is van belang om onnodige risico’s op bloedingen en trombose te voorkomen.
Mag ik zwanger worden bij gebruik antistollingsmedicatie?
Antistollingsmedicatie hoeft de zwangerschap niet in de weg te staan. De antistollingsmiddelen kunnen echter wel schadelijk zijn als u deze tijdens de zwangerschap gebruikt. Deze middelen kunnen het kind via de placenta bereiken en aangeboren afwijkingen veroorzaken. Dit geldt vooral tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Denkt u bij de start van de antistolling zwanger te zijn, meldt dit dan direct bij uw huisarts, behandelend specialist en de trombosedienst. Bij tijdelijk gebruik van antistollingsmedicatie is het beter in die periode niet zwanger te worden. Heeft u een kinderwens en gebruikt u langdurig antistollingsmedicatie, neem dan contact op met uw huisarts, behandelend specialist en de trombosedienst. In onderling overleg kan dan het beste beleid worden uitgestippeld.
Mag ik van de sauna gebruik maken?
Met toestemming van uw behandelend specialist is saunabezoek toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee maanden van de antistollingsbehandeling. Saunabezoek in de eerste twee maanden na het doormaken van een trombose wordt afgeraden. Na deze periode zijn geen schadelijke effecten bekend van saunabezoek.
Wat moet ik doen bij een darminfectie?
Vraag zo snel mogelijk advies aan een arts. Darminfecties kunnen hevige diarree geven. In geval van diarree kan uw INR ernstig verstoord raken. Behandeling van de diarree is dus heel belangrijk. Ook de voorgeschreven geneesmiddelen kunnen de INR beïnvloeden. Vraag dus zo snel mogelijk advies aan een arts en meld hierbij dat u antistollingsmedicijnen gebruikt. Extra controle van de INR is noodzakelijk.
Kan ik een tatoeage laten zetten als ik antistollingstabletten slik?
Een tatoeage op zich is geen probleem. Bij het zetten van een tatoeage mag de INR echter niet te hoog zijn. De hoeveelheid antistollingstabletten moet vooraf door de trombosedienst worden aangepast. Als u kortgeleden trombose hebt gehad, kunt u het zetten van een tatoeage het beste uitstellen. Vraag hierover advies aan de trombosedienst.
Worden de kosten van zelfmeten vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De kosten voor zelfmeten komen worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, maar komen wel ten laste van uw eigen risico. Dus wanneer u uw eigen risico nog niet/gedeeltelijk hebt 'opgebruikt' is de hoogte van uw eigen risico/resterende deel daarvan voor voor uw rekening.

Sport

Mag ik duiken?
Nee. Bij gebruik van antistollingsmiddelen zijn duiken en diepzeeduiken niet toegestaan. Al op 5 meter diepte hebt u risico op oog- en oorbloedingen. U mag wel snorkelen aan de oppervlakte, tot een diepte van maximaal 3 meter.
Hoe moet ik handelen bij hoogteverschillen?
Langdurig verblijf boven 3.000 meter vraagt om extra controle. Hoogteverschillen op zich vragen geen speciale aanpassing. Bent u langdurig boven een hoogte van 3000 meter, dan kan uw INR hoger worden en is extra controle wenselijk (bijvoorbeeld met behulp van zelfmeetapparatuur). Wees u bewust van het gevaar van ongevallen met risico op een bloeding als u bergsporten beoefent.
Wat moet ik doen bij tijdsverschillen?
Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone is aanpassing wenselijk. Bij kortdurende tijdsverschillen kunt u zich het beste houden aan het voorgeschreven ritme en de tijden in Nederland. Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone kunt u beter uw tabletten innemen op hetzelfde moment van de dag (lokale tijd) als u in Nederland gewend bent. Doordat u dan uw dagelijkse gewoonte aanhoudt, hebt u minder kans dat u de tabletten vergeet. Vraag voor vertrek aan uw trombosedienst hoe u het tijdstip van inname omzet naar een andere tijdzone.
Kan ik sporten beoefenen als waterskiën en sky-diving?
Neem geen onnodige risico’s. Sporten waarbij de kans op verwondingen aanwezig is, geven meer kans op ernstige bloedingen. Blijvende schade kan hiervan het gevolg zijn. Oriënteer u goed op de risico’s voordat u dit soort sporten gaat beoefenen.

Voeding

In welke voeding zit veel vitamine K?
Het is niet altijd mogelijk de precieze hoeveelheid vitamine-K aan te geven. Wel kunnen we een overzicht geven van voeding met een zeer hoog of hoog vitamine-K gehalte: Zeer hoog: Boerenkool; Groene kool; Snijbiet; Spinazie; Broccoli; Spruitjes; Hoog: Doperwten; Zuurkool; Asperges; Witlof; Witte kool; Sla; Koolrabi; Het is geen probleem als u een keer een normale portie van één van deze groentes eet. Wanneer u echter geregeld een paar dagen veel van deze groenten eet, dan kan de INR-uitslag wel gaan schommelen. Alle andere voedingsmiddelen (bijvoorbeeld ook eieren, vlees en vis) bevatten normale of lage hoeveelheden vitamine-K.

Vakantie

Kan ik met vakantie als ik trombose heb?
Ja, maar hebt u recent een trombose gehad, overleg dan met uw arts over uw vakantie. Het kan zijn dat nog intensieve controle door de trombosedienst nodig is en extra controles op uw vakantieadres. Bent u al onder controle, bespreek dan met uw trombosedienst uw vakantieplannen en de mogelijkheden voor dosering over de vakantieperiode heen of eventueel controle elders.
Is controle bij andere trombosediensten in Nederland mogelijk?
U kunt zich in Nederland bij elke trombosediensten laten controleren. Voor het adres en telefoonnummer van de trombosedienst in de buurt van uw verblijfplaats verwijzen wij u naar http://www.fnt.nl/ (‘ingang patiënten’). In de functie ‘zoeken’ hebt u de mogelijkheid uw verblijfplaats in te typen. Het programma geeft dan de trombosedienst weer die in de betreffende gemeente actief is.
Waar kan ik informatie krijgen over controle adressen in het buitenland?
Bij uw trombosedienst. Vrijwel alle ziekenhuizen in het buitenland kunnen uw INR bepalen. Zorg dat u de adressen weet van de ziekenhuizen in de buurt van uw bestemming. Een aantal adressen in het buitenland zijn via de website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten beschikbaar (http://www.fnt.nl/). Het laboratorium van het ziekenhuis kan uw INR bepalen en u kunt de INR doorgeven aan uw trombosedienst. U krijgt dan van uw eigen trombosedienst advies over het doseringsschema. Overleg deze procedure met uw trombosedienst en maak hierover duidelijke afspraken.
Mag ik vliegen als ik onder behandeling ben van de trombosedienst?
Als u goed bent ingesteld op antistollingsmedicijnen mag u vliegen; ook langere vluchten zijn toegestaan. U moet wel toestemming hebben van uw behandelend specialist. Het is van groot belang dat u de voorschriften van de trombosedienst en uw behandelend specialist nauwkeurig opvolgt. Ook moet u tijdens de vlucht voldoende water te drinken. Drink geen alcohol of koffie.
Mag ik in de zon liggen en hoe lang?
Er kunnen bezwaren bestaan tegen langdurig zonnebaden. Wat betreft een trombose zelf zijn er geen bezwaren. Maar het kan zijn dat de reden van uw antistolligsbehandeling langdurig zonnebaden niet toestaat. Overleg hierover met uw behandelend specialist.
Mag ik alles eten en drinken tijdens mijn vakantie?
Volg zoveel mogelijk uw normale eetpatroon. Wijk niet al te veel af van uw normale eetpatroon. Vermijd ook grote, wisselende hoeveelheden alcohol. Het gebruik van 1-2 glazen alcohol per dag zal over het algemeen uw antistollingsbehandeling niet beïnvloeden.