Kwaliteitscontrole materialen

Soms wordt uw afgenomen materiaal anoniem gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het laboratorium. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven.

Als u voor een onderzoek bij DCWF komt, worden deze gegevens opgeslagen in het zorginformatiesysteem van de leveranciers van DCWF, die allen zijn verbonden met het Dijklander Ziekenhuis. Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, mogen de uitslagen inzien van de onderzoeken en krijgen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Zij hebben hierbij een geheimhoudingsplicht. Wie de gegevens hebben ingezien wordt bijgehouden in het zorginformatiesysteem.