Klinische chemie

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) verricht meer dan 1000 soorten onderzoeken. De meeste onderzoeken worden gedaan in bloed en urine. Ook onderzoeken in ontlasting, sperma en alle lichaamsvochten zoals van de hersenen, buik, knie, hart en longen vinden dagelijks plaats.

Bloedafname

Voor bloedafname kunt u tijdens openingstijden terecht op een van onze 30 priklocaties in de regio. U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Voor het maken van een afspraak: https://wb-diagnost-iq.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/#/  Mocht het niet lukken om online een afspraak te maken, dan kan dit ook telefonisch. Houdt u er rekening mee dat u in dat geval langer moet wachten. Geen spoed? belt u dan in de middag. het telefoonnummer is: 088-3424614.

Klik hier om te zien welk prikpunt bij u in de buurt zit. Voor informatie: info@diagnost-iq.nl

Voorbereiding

Als u een priklocatie bezoekt, is het verstandig op het volgende te letten:

 • Neemt u altijd uw ID bewijs en uw pas van uw ziektekostenverzekering mee.
 • Heeft u al een gegevenssticker van het Dijklander Ziekenhuis , neemt u deze dan mee.
 • Controleert u altijd of uw gegevens op de gegevenssticker nog juist zijn. Is dit niet het geval, corrigeer dit dan voordat u naar het priklocatie gaat door contact op te nemen met de receptie van het Dijklander Ziekenhuis tel. 0229-257257 en vraag naar de inschrijfbalie.
 • Voor bepaalde onderzoeken wordt u gevraagd nuchter te komen. Vraag altijd aan de huisarts of u voor de bloedafname nuchter moet blijven en of u urine moet inleveren! Urinepotjes of –bokalen en instructies voor het verzamelen kunt u bij de assistente van de arts verkrijgen.

Nuchter?

Nogmaals, vraag uw huisarts of u van te voren nuchter moet zijn. Dit staat in de meeste gevallen op het aanvraagformulier vermeld. Bijvoorbeeld voor een glucosebepaling of cholesteroldiagnostiek kan dit noodzakelijk zijn. Door eten en drinken kunnen er tijdelijk te veel vetten of suikers in uw bloed zitten. Hierdoor kunnen de meetresultaten tijdelijk te hoog zijn. Als u nuchter bent, kunnen wel de juiste waarden worden gemeten. Als u nuchter voor het bloedprikken moet verschijnen, dan mag u de avond daarvoor (vanaf 22.00 uur) niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen blijven innemen en een beetje water drinken.

Onderzoek bij poli 7 van het Dijklander

In een aantal situaties kan de bloedafname alleen plaatsvinden op poli 7 van het Dijklander Ziekenhuis . Dit is nodig om een goede afname en/of analyse mogelijk te maken. Het betreft de volgende onderzoeken:

 • kind jonger dan 13 jaar
 • oriënterend stollingsonderzoek
 • lactaat
 • pyruvaat
 • ammoniak
 • cryoglobulinen
 • capillaire bloedgas analyse

De uitslag

Uw huisarts, verloskundige, trombosedienst of specialist die de onderzoeken heeft aangevraagd kan de uitslag elektronisch inzien of krijgt die per post. We doen er alles aan om te zorgen dat het onderzoek van uw bloed zo snel en goed mogelijk verloopt. Uw uitslagen krijgt u altijd van uw (huis)arts of verloskundige.

Referentiewaardenlijst

Deze lijst bevat in ieder geval de referentiewaarden die gelden voor de analyses uitgevoerd door Klinisch Chemisch Laboratorium van het Diagnost-IQ, locatie Hoorn: Referentiewaardenlijst KCL Diagnost-IQ

Thuisprikken

De (huis)arts kan patiënten, minimaal één dag voor afname, aanmelden voor thuisprikken via bloedafnamehoorn@diagnost-iq.nl Indien dezelfde dag nog geprikt moet worden dan kan de (huis)arts voor 11.00 uur bellen naar 0229-257 624.

 • Thuisprikken geldt uitsluitend voor patiënten die niet mobiel zijn en/of te ziek zijn om zelf naar een prikpunt te gaan.
 • Thuisprikken bij patiënten die nuchter moeten zijn heeft geen voorrang.
 • Thuisprikken van pasgeborenen alleen op werkdagen tussen 8.00-12.00 uur. Indien dezelfde dag nog geprikt moet worden dan kan de (huis)arts/verloskundige voor 11.00 uur bellen naar 0229-257 624.

Aanvullende formulieren: 24-uurs-urine sparen en thuis opvangen van urine.

Bestelling van o.a. aanvraagformulieren

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden, of bestellen via het webformulier