Röntgenonderzoek

Op de afdeling wordt gewerkt door artsen en radiodiagnostisch laboranten, ondersteund door administratief medewerkers. Tijdens de onderzoeken heeft u in de meeste gevallen alleen contact met de radiodiagnostisch laborant. Een beperkt aantal onderzoeken wordt door de radiologen verricht.
De radiologen zijn gespecialiseerde artsen. Zij zijn deskundig in het beoordelen van beeldmateriaal dat is verkregen door röntgenstraling, geluidsgolven (echografie) of magnetisme (MRI).

In een aantal gevallen worden er contrastmiddelen gebruikt. Ook zijn er onderzoeken waarbij naar bewegende beelden moet worden gekeken. Bij deze onderzoeken is meestal een radioloog aanwezig. In een beperkt aantal gevallen wordt er niet alleen een diagnose gesteld maar ook een behandeling door de radiologen verricht.

De afdeling is gevestigd op drie locaties:

  • Hoorn: Poli 8 – Basisradiologie onderzoeken
  • Hoorn: Poli 50 – Alle onderzoeken, zie verder onderzoekstechniek
  • Enkhuizen: Buitenpolikliniek Echografie

CT-scan

Het onderzoek wordt gebruikt om bijvoorbeeld de hersenen, buik, thorax, slagaders in de hals of de wervelkolom af te beelden. Bij CT-onderzoek worden door middel van röntgenstralen afbeeldingen gemaakt.
– aanvraagformulier helemaal invullen.
– telefonisch afspraak maken (niet door patiënt, maar door de huisarts).
– eGFR laten bepalen (mag niet ouder zijn dan 3 maanden).
Indien de patiënt moet worden voorbereid (pre- en posthydratie), zal de HA-praktijk worden gebeld door een laborant. De patiënt dient dan te worden ingestuurd naar een specialist (afhankelijk van de aard van de aanvraag van het CT onderzoek).

MRI-scan

Bij de MRI (Magnetic Resonance Imaging) wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk magneetveld en radiogolven. Met behulp hiervan worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt, die worden opgevangen door een antenne en met behulp van een computer in een beeld vertaald.

Echografie

Echografie is een techniek waarbij door geluidsgolven inwendige organen zichtbaar worden gemaakt. Een andere naam voor echo is ultrageluidonderzoek. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente golven die door een transducer (onhoorbaar) worden uitgezonden.

Op de radiologieafdeling kunnen alle echo’s worden aangevraagd met uitzondering van cardiologische en gynaecologische echografie. Voor een aantal onderzoeken is voorbereiding noodzakelijk. Voor het onderzoek kan in Hoorn Dijklander ziekenhuis op poli 50 en in Enkhuizen een afspraak worden gemaakt. Echografische puncties voor het verkrijgen van PA-materiaal worden alleen uitgevoerd in Hoorn Dijklander ziekenhuis op poli 50.

Patiëntinformatie röntgenonderzoeken

Klink hier voor de link naar de patiëntinformatie röntgenonderzoeken van het Dijklander ziekenhuis.

Radiodiagnostisch laboranten

Bij de meerderheid van de onderzoeken is de radioloog niet aanwezig. Het onderzoek wordt dan door de radiodiagnostisch laboranten verricht. Radiodiagnostisch laborant zijn gespecialiseerde artsen die opgeleid zijn om het beeldmateriaal te vervaardigen en correct om te kunnen gaan met röntgenstraling. Na het vervaardigen van de beelden zal de laborant controleren of zij voldoen aan technische normen. Ook beslist de laborant aan de hand van de vraagstelling of een directe beoordeling door een radioloog noodzakelijk is. Bij twijfel wordt er overleg gepleegd met de radioloog.
Een groot aantal onderzoeken wordt met behulp van röntgenstraling vervaardigd. De hoeveelheid straling is sterk afhankelijk van het soort onderzoek en is per patiënt verschillend.

De norm die wordt gebruikt is volgens het zogenaamde ALARA principe. Dit betekent dat wij werken met de kleinste hoeveelheid straling die nodig is voor het stellen van een optimale diagnose.

Uitslag

U krijg de uitslag van het onderzoek altijd via de aanvragend arts. De huisarts krijgt bericht binnen vijf werkdagen. Indien u bent doorverwezen door een specialist dient u met de desbetreffende poli een afspraak te maken voor de uitslag.

Aanvraagformulieren

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier medische beeldvorming downloaden, of bestellen via het bestelformulier .