Röntgenonderzoek

Op de afdeling wordt gewerkt door artsen en radiodiagnostisch laboranten, ondersteund door administratief medewerkers. Tijdens de onderzoeken heeft u in de meeste gevallen alleen contact met de radiodiagnostisch laborant. Een beperkt aantal onderzoeken wordt door de radiologen verricht.
De radiologen zijn gespecialiseerde artsen. Zij zijn deskundig in het beoordelen van beeldmateriaal dat is verkregen door röntgenstraling, geluidsgolven (echografie) of magnetisme (MRI).

In een aantal gevallen worden er contrastmiddelen gebruikt. Ook zijn er onderzoeken waarbij naar bewegende beelden moet worden gekeken. Bij deze onderzoeken is meestal een radioloog aanwezig. In een beperkt aantal gevallen wordt er niet alleen een diagnose gesteld maar ook een behandeling door de radiologen verricht.

De afdeling is gevestigd op drie locaties:

  • Hoorn: Poli 7 – Basisradiologieonderzoeken
  • Hoorn: Poli 50 – Alle onderzoeken, zie verder onderzoekstechniek
  • Heerhugowaard: Buitenpolikliniek – Basisradiologie en –echografie
  • Enkhuizen: Buitenpolikliniek Echografie

CT-scan

Het onderzoek wordt gebruikt om bijvoorbeeld de hersenen, buik, thorax, slagaders in de hals of de wervelkolom af te beelden. Bij CT-onderzoek worden door middel van röntgenstralen afbeeldingen gemaakt.
Per 1 oktober 2014 is de procedure voor het aanvragen van een CT-onderzoek met contrast gewijzigd:
-aanvraagformulier helemaal invullen
-aanvraagformulier faxen naar afdeling radiologie 0229-257080
-telefonisch afspraak maken (niet door patiënt, maar door de huisarts)
-eGFR laten bepalen (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
Indien de patiënt moet worden voorbereid (pre- en posthydratie), zal de HA-praktijk worden gebeld door een laborant. De patiënt dient dan te worden ingestuurd naar een specialist (afhankelijk van de aard van de aanvraag van het CT onderzoek).

MRI-scan

Bij de MRI (Magnetic Resonance Imaging) wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk magneetveld en radiogolven. Met behulp hiervan worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt, die worden opgevangen door een antenne en met behulp van een computer in een beeld vertaald.

Voor de MRI zijn er een aantal contra-indicaties. Om deze tijdig te traceren is het noodzakelijk dat de aanvrager samen met de patiënt de vragenlijst op het verwijsformulier DCWF invult en deze tijdig opstuurt naar de Radiologie. Bij te late ontvangst kan het zijn dat het onderzoek geen doorgang kan vinden! In een aantal gevallen moet er navraag gedaan worden bij fabrikanten of andere ziekenhuizen.

De vragenlijst staat op de aanvragen van DCWF en kan ook worden opgevraagd bij de Radiologie. We hebben een versie in het Pools beschikbaar. Opvragen van de vragenlijst of insturen van de ingevulde lijst kan per e-mail.

Echografie

Echografie is een techniek waarbij door geluidsgolven inwendige organen zichtbaar worden gemaakt. Een andere naam voor echo is ultrageluidonderzoek. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente golven die door een transducer (onhoorbaar) worden uitgezonden.

Op de radiologieafdeling kunnen alle echo’s worden aangevraagd met uitzondering van cardiologische en gynaecologische echografie. Voor een aantal onderzoeken is voorbereiding noodzakelijk. Voor het onderzoek kan op poli 50, in Heerhugowaard en in Enkhuizen een afspraak worden gemaakt. Echografische puncties voor het verkrijgen van PA-materiaal worden alleen uitgevoerd op poli 50.

Patiëntinformatie röntgenonderzoeken

Klink hier voor de link naar de patiëntinformatie röntgenonderzoeken van het Dijklander ziekenhuis.

Röntgen voor patiënten van de Huisartsenpost

Per 8-11-2013 is het inloopspreekuur radiologie voor de patiënten van de Huisartsenpost gestart. Patiënten kunnen op zaterdag, zondag en op officiële feestdagen van 12.30 tot 13.30 uur terecht. Het Dijklander ziekenhuis is in Nederland het eerste ziekenhuis die in het belang van patiënt en verwijzer deze mogelijkheid biedt!
De werkafspraken kunt u hier downloaden.
De patiëntinformatie kunt u hier downloaden.

Radiodiagnostisch laboranten

Bij de meerderheid van de onderzoeken is de radioloog niet aanwezig. Het onderzoek wordt dan door de radiodiagnostisch laboranten verricht. Een radiodiagnostisch laborant is een HBO-medewerker die opgeleid is om het beeldmateriaal te vervaardigen en correct om te kunnen gaan met röntgenstraling. Na het vervaardigen van de beelden zal de laborant controleren of zij voldoen aan technische normen. Ook beslist de laborant aan de hand van de vraagstelling of een directe beoordeling door een radioloog noodzakelijk is. Bij twijfel wordt er overleg gepleegd met de radioloog.
Een groot aantal onderzoeken wordt met behulp van röntgenstraling vervaardigd. De hoeveelheid straling is sterk afhankelijk van het soort onderzoek en is per patiënt verschillend.

De norm die wordt gebruikt is volgens het zogenaamde ALARA principe. Dit betekent dat wij werken met de kleinste hoeveelheid straling die nodig is voor het stellen van een optimale diagnose.

Uitslag

In de meeste gevallen krijgt u de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Over het algemeen duurt dit 2 dagen.

Aanvraagformulieren

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier medische beeldvorming downloaden, of bestellen via het bestelformulier .