Overige informatie

Samenwerking

Het DCWF is opgericht door de Westfriese huisartsen en het voormalig Westfriesgasthuis (nu Dijklander Ziekenhuis). Met de samenwerking proberen wij zij invulling te geven aan de toenemende roep om de traditioneel gescheiden werelden van eerste lijn (onder meer huisarts, verloskundige en psycholoog) en de tweede lijn (ziekehuizen, GGZ-instellingen) nauwer tot elkaar te brengen. Dit kan door gezamenlijk zorg aan te bieden (bijvoorbeeld in zogenaamde keten-DBC’s), samen ICT systemen te gebruiken en samen op te trekken naar overheid en verzekeraar.

In West-Friesland kennen we een lange traditie in samenwerking. Denkt u bijvoorbeeld aan het Diabetes Zorg Systeem: nergens in Nederland wordt de behandeling diabetes zo efficiënt en patiëntvriendelijkheid uitgevoerd.

Het DCWF spreekt regelmatig met partijen als de GGD, de Omring, Wilgaerden en gemeenten om samenwerking te intensiveren. Heeft u suggesties? Laat het ons weten!