Overige informatie

Gereviseerde aanvraagformulieren Symbiant

2020, 02

Inmiddels zijn er gereviseerde aanvraagformulieren in roulatie genomen welke ook in de histologiepakketten/indicatie cytologie zijn opgenomen. Het verzoek van Symbiant om alle oude aanvraagformulieren te vernietigen en alleen de DCWF/Symbiant aanvraagformulieren te gebruiken. Alvast dank voor de medewerking.

Bericht Symbiant overgang naar HIX 6.2

2019, 10

Het laboratorium managementsysteem LMS/Poema is aangesloten op het ziekenhuissysteem en de conversiewerkzaamheden die moeten plaatsvinden is het informatiesysteem van Symbiant gedurende de middag en avond van donderdag 31 oktober a.s. vanaf 13.00 uur niet te gebruiken. Hierdoor komt de diagnostiek tijdelijk stil te liggen. In het algemeen geldt dat: – De uitslagen van de diagnostiek […]

Overgang naar nieuw EPD Dijklanderziekenhuis

2019, 10

Vanwege de overgang op 31 oktober en 1 november 2019 naar een nieuw EPD in het Dijklander ziekenhuis en een nieuw Laboratium Informatie Systeem (LIS) zal het KCL van Diagnost-IQ op de noodprocedure overgaan gedurende die twee dagen. (Deze dagen zijn het KCL en de priklocaties gesloten). Diagnost-IQ zal dan uitsluitend spoedaanvragen in behandeling nemen.

Nieuwsbrief DCWF – gastro-enteritis diagnostiek Comicro

2019, 07

Nieuwsbrief HA gastro-enteritis 09-07-19 – Comicro

Nieuw lid Raad van Bestuur a.i.

2019, 05

Vandaag is Harry Vossebeld begonnen als lid Raad van Bestuur a.i. van Zorgkoepel West-Friesland. Harry zal zich specifiek richten op de interne bedrijfsvoering. Stefan Koomen zal zich als voorzitter van het bestuur de komende tijd primair richten op de zorginkoop en positionering van de Zorgkoepel in de regio. Eerder kondigde Zorgkoepel West-Friesland de komst van […]

CKD-EPI formule voor betere schatting van de nierfunctie

2019, 04

Ook al in de West-Friese Meerdaagse aan bod is gekomen: per 15 april 2019 rapporteert Diagnost-IQ de geschatte nierfunctie (eGFR) op basis van een nieuwe en verbeterde formule: de CKD-EPI formule. Voor de meeste patiënten zal dit weinig tot geen verschil maken. Op individueel niveau kunnen verschillen ontstaan, vooral in het gebied >60 ml/min/1.73m². In […]

Minisymposium ‘Twee handen op één buik’ 14 mei 2019

2019, 03

Samenwerking 1e  en 2e  lijn bij klachten van de buik in relatie tot IBS. De organisatie is in handen van DCWF, Comicro en het Dijklander Ziekenhuis. Alle huisartsen uit het werkgebied West-Friesland en Wieringermeer, Zaandam en Purmerend zijn voor dit minisymposium uitgenodigd. Voor meer informatie zie onderstaande flyer: Flyer symposium Twee handen op een buik […]

Verslag nascholing radiologie; afspraken 23-11-2015

2015, 12

Op 23 november 2015 vond de nascholing radiologie plaats. Een rondleiding op de afdeling maar ook werden er diverse afspraken gemaakt op het gebied van fracturen-verwijzen ja/nee/hoe. Klik hier voor het verslag.

Wijziging streefwaarden Trombosedienst

2015, 12

Deze week is er een mailing naar de huisartsen verstuurd m.b.t. wijziging streefwaarden trombosedienst per januari 2016. Er worden nieuwe aanvraagformulieren gedrukt, tot die tijd kunt u het hier downloaden.

Cardiologische echo per heden aan te vragen!

2015, 06

Vanaf heden is het mogelijk om als huisarts een cardiologische echo te laten uitvoeren in het Westfriesgasthuis. Hiervoor dient u gebruik te maken van het speciaal hiervoor ontwikkelde aanvraagformulier van het DCWF. Het volledig ingevulde formulier hoeft niet vooraf te worden gefaxt, maar kunt u meegeven aan de patiënt. Voor de uitvoering van dit onderzoek […]