Overige informatie

Aangepast formulier MML

Met ingang van de nieuwste versie (mrt2013) van het DCWF formulier “aanvraag medische microbiologie” zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Graag de oude MML-formulieren vernietigen.
In verband met haar pensionering zult u de naam van Carla Westra niet meer bij de artsen-microbioloog aantreffen. Toegevoegd is Joke Spaargaren, arts-microbioloog (aanwezig op woensdag en vrijdag). Zij neemt de managementtaken van Carla Westra over.
Per 1 februari 2013 is tevens als chef de clinique dhr. Ali Al-Zubaidy, arts-microbioloog gestart met zijn werkzaamheden.

De belangrijkste wijziging is de toevoeging (onder aan het formulier) van het vak “intern onderzoek” waar uw patiënten kunnen aangeven of zij bezwaar maken tegen het gebruik van het afgenomen / ingeleverde materiaal voor intern onderzoek, anders dan het aangevraagde onderzoek. U moet hierbij denken aan het gebruik van het materiaal voor bijvoorbeeld de validatie van een nieuwe test of nieuw platform bij het MML. In die gevallen worden de monsters vooraf geanonimiseerd, zodat een resultaat niet teruggeleid kan worden naar een bepaalde patiënt.

Van de patiënten die bezwaar hebben tegen het gebruik van het materiaal wordt geregistreerd in het LIS (Laboratorium Informatie Systeem) dat het monster niet gebruikt mag worden voor ander onderzoek dan het aangevraagde.

In de meeste gevallen zullen de aanvragen van de huisartsen in uw praktijken worden ingeleverd en maken de doktersassistenten een pakketje voor de priksters die de materialen bij uw praktijk ophalen klaar. In veel gevallen zullen uw patiënten de aanvraagformulieren niet zelf in handen krijgen en is het voor hen dus lastig om eventueel bezwaar te maken voor intern gebruik van de materialen. Hierbij doen wij een beroep op u als aanvrager om deze vraag aan uw patiënten voor te leggen en zonodig op het formulier het bezwaar aan te geven.