Overige informatie

Aanvraagformulier Cardiologie en Trombosedienst vernieuwd

Er is een nieuwe update van het Cardiologie-formulier (versie april 2013). Helaas is hier een fout in geslopen het faxnummer van poli Heerhugowaard moet zijn: 072-5753031.
Ook het (her)registratie formulier Trombosedienst is ingrijpend gewijzigd. Komende week ontvangt u een pakketje met deze nieuwe formulieren per praktijk. Wilt u na ontvangst direct de oude formulieren vernietigen?