Overige informatie

Actueel: nieuwe priklocatie Party Centrum Happy Days, Grootebroek

Per 1 januari is het prikpunt Rigtershof in Grootebroek vervangen door een prikpunt in Part Centrum Happy Days in Grootebroek. Dit leverde voor een fors aantal patiënten een onaangename verrassing op. Het DCWF moest verhuizen omdat Omring de ruimte nodig had voor de GGD. Veel patiënten hebben het DCWF benaderd over de matige toegankelijkheid voor minder validen, de beperkte verlichting in sommige ruimtes en nog enkele zaken waarmee zij niet tevreden zijn. Wij willen de melders daarvoor danken. Naar aanleiding van die meldingen zijn ter plaatse een aantal aanpassingen gedaan. Zo kunnen mensen nu wachten in de grote zaal waar luxe stoelen staan opgesteld. Het Party Centrum kent helaas geen automatische deuren, maar dat is op de meeste priklocaties het geval. WIj verwachten dat de aanpassingen tot meer tevredenheid zullen leiden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag. Over enkele weken zal het DCWF de situatie opnieuw evalueren.