Overige informatie

DCWF viert eenjarig bestaan

Op 23 juni 2011 vierde het DCWF haar eenjarig bestaan in aanwezigheid van zo’n 80 huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners. Ook verzekeraars waren goed vertegenwoordigd. Kern van de avond was de inhoudelijke samenwerking door medisch specialisten en huisartsen, bijvoorbeeld bij pijn en incontinentie. Ook werd ingegaan op de noodzaak zorg naar de eerste lijn te verplaatsen, omdat gegeven de schaarste aan mensen en middelen dit de enige plaats is om de exploderende zorgvraag op te vangen. In de nieusbrief van juli, die rond 13 juni verschijnt, leest u een uitgebreid verslag.