Overige informatie

De relatie met West-Friese huisartsen onder een vergrootglas

Van februari t/m juni 2014 heeft Sofia Khamma haar afstudeeropdracht bij DCWF uitgevoerd in het kader van de opleiding Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. We zijn verheugd u te kunnen melden dat ze met vlag en wimpel geslaagd is!

Korte samenvatting: Binnen dit onderzoek staat de communicatie en de relatie tussen de huisartsen en het centrum centraal. Dit onderzoek beschrijft de toegevoegde waarde van een communicatiestrategie voor het Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF).

Het is hierbij belangrijk dat de communicatie tussen de huisartsen en het DCWF wordt onderzocht. Vervolgens is het belangrijk om een communicatiestrategie te formuleren die mogelijke problemen tussen de huisartsen en het DCWF oplost. De centrale vraag van de afstudeeropdracht is: Hoe kan het DCWF haar communicatiestrategie naar de huisartsen toe verbeteren met als doel dat de huisartsen in de regio West-Friesland gebruik blijven maken van de diensten van het DCWF?
Voor de gehele samenvatting van de scriptie van Sofia klikt u hier.