Overige informatie

Gereviseerde aanvraagformulieren Symbiant

Inmiddels zijn er gereviseerde aanvraagformulieren in roulatie genomen welke ook in de
histologiepakketten/indicatie cytologie zijn opgenomen.

Het verzoek van Symbiant om alle oude aanvraagformulieren te vernietigen en alleen de
DCWF/Symbiant aanvraagformulieren te gebruiken. Alvast dank voor de medewerking.