Overige informatie

Nieuw lid Raad van Bestuur a.i.

Vandaag is Harry Vossebeld begonnen als lid Raad van Bestuur a.i. van Zorgkoepel West-Friesland. Harry zal zich specifiek richten op de interne bedrijfsvoering. Stefan Koomen zal zich als voorzitter van het bestuur de komende tijd primair richten op de zorginkoop en positionering van de Zorgkoepel in de regio.

Eerder kondigde Zorgkoepel West-Friesland de komst van een tweede tijdelijke bestuurder al aan. Harry was tot en met 2018 bij PGGM operationeel directeur. Hij is geboeid door de zorg en alles wat daar speelt en wil graag zijn ervaring en kennis inzetten.  

De verwachtingen over een stevige rol van de huisarts als generalist in het zorgveld zijn hooggespannen. Zorgkoepel West-Friesland heeft de ambitie de verbindende schakel te zijn tussen de huisartsenpraktijken en de zorgaanbieders rondom de praktijken. Tegelijkertijd is de budgettaire ruimte voor de eerste lijn beperkt. Dat vraagt om nieuwe denkrichtingen en oplossingen. Daarvoor is een robuuste en flexibele organisatie noodzakelijk. Harry zal vanuit zijn expertise een goede bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze ambities.

Wij wensen Harry veel succes en plezier in de eerste lijn in West-Friesland!

Stefan Koomen, voorzitter Raad van Bestuur
Paul Rijksen, voorzitter Raad van Toezicht