Overige informatie

Nieuwe formulieren ontwikkeld

In nauw overleg met de medisch adviesraad zijn de formulieren grondig vernieuwd. Het nieuwe KCL formulier kent een veel betere indeling, waarbij zowel thematisch als per onderzoek is ingedeeld.  De formulieren zijn via de dcwf-site te downloaden, zodat deze altijd direct ter beschikking staan aan de verwijzer. In 2011 zal vermoedelijk de digitale ordercommunicatie beschikbaar komen. Wij houden u op de hoogte.