Overige informatie

Nieuwe formulieren

Per heden zijn aangepaste versies van de dit voorjaar geïntroduceerde nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd:

  • Toevoegen van een unieke kleur per onderzoek aan de rand van een formulier, zodat ze op een stapel eenvoudig van elkaar te onderscheiden zijn.
  • Uniformiteit in het vak van de patiëntgegevens
  • Verduidelijking bij de onderzoeken cardiologie
  • Toevoeging van de rechtstreekse nummers per afdeling (in aanvulling op bereikbaarheid via het centrale nummer) en een hele korte beschrijving van de aanvraagprocedure op het formulier
  • Vermelding van directe toegang tot ecg-onderzoek in Hoorn, Enkhuizen en Heerhugowaard

De betrokken afdelingen en de medisch adviesraad zijn nauw bij de totstandkoming van de nieuwe formulieren betrokken, alsmede enkele collega’s die zo vriendelijk zijn geweest opbouwende kritiek op de eerste versies te leveren.