Overige informatie

Nieuwe leden Medisch Adviesraad

Per augustus 2013 heeft een wisseling plaatsgevonden in de medisch adviesraad. De zittingstermijn van 3 leden was afgelopen: Johannes Schmidt, MDL-arts, Jan van Rijn, klinisch chemicus en Henk Korfker, huisarts. Zij zijn opgevolgd door: Rolf Zwertbroek, internist, Hugo van de Klippe, cardioloog en Ramon Schagen, huisarts.