Overige informatie

Nieuwsbrief DCWF nu online beschikbaar

Per 28 oktober is nummer 6 van de nieuwsbrief beschikbaar, de eerste nieuwsbrief sinds het oprichten van de stichting DCWF. De voorgaande edities verschenen tijdens de oprichtingsfase. De nieuwsbrief wordt ook per mail verstuurd aan een vast bestand verwijzers en andere direkt betrokkenen.
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.