Overige informatie

Oprichting op 10 juni 2010

Op 10 juni 201 is de stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCFW) opgericht tijdens een feestelijke bijeenkomst in Cultureel Centrum Pancratiuskerk te Oosterblokker.

Voor vele verwijzers naar het Westfriesgasthuis is de verruiming van de diagnostische mogelijkheden de verwezenlijking van een grote wens, zoals ook blijkt uit de eind 2009 door het Westfriesgasthuis gehouden verwijzersraadpleging. Met de oprichting van het DCWF geeft de WFHO en het Westfriesgasthuis invulling aan deze wens, waarmee de zorg in de regio West-Friesland een nieuwe impuls krijgt.

Ambers-Fotografie-1742-adj-12
Karin Verschoor (voorzitter WFHO) en Hugo Keuzenkamp (lid Raad van Bestuur Westfriesgasthuis) ondertekenen onder toeziend oog van Robert Cliteur (kandidaat-notaris Van Doorne) de oprichtingsakte (Amber’s fotografie).