Overige informatie

Overgang naar nieuw EPD Dijklanderziekenhuis

Vanwege de overgang op 31 oktober en 1 november 2019 naar een nieuw EPD in het Dijklander ziekenhuis en een nieuw
Laboratium Informatie Systeem (LIS) zal het KCL van Diagnost-IQ op de noodprocedure overgaan gedurende die twee dagen.
(Deze dagen zijn het KCL en de priklocaties gesloten). Diagnost-IQ zal dan uitsluitend spoedaanvragen in behandeling nemen.