Overige informatie

Patiënten zeer tevreden over prikpunten DCWF

n de maanden januari en febrauri heeft het DCWF en tevredenheidsonderzoek gehouden onder patiënten die een van de 25 priklocaties bezochten. Ze bleken, op een enkele uitzondering na, zeer tevreden. Aan de vele constructieve suggesties wordt een passend vervolg gegeven.