Overige informatie

Röntgenactie Oostelijk West-Friesland

De wervingsactie voor de röntgen in Enkhuizen is officieel gestart en de eerste donaties binnen (50.050 euro).
draag bij  |  molenweg.nu/draagbij  |  facebook.com/ikdraagbij