Overige informatie

Stap voorwaarts in de oprichting van Zorgkoepel WF

“In de afgelopen drie jaar zijn er forse stappen voorwaarts gemaakt. Niet alleen in onze samenwerking, maar zeker ook in de zorg”, gaf directeur zorginkoop Bert Bokma van Coöperatie VGZ aan tijdens de feestelijke bijeenkomst in Hoorn. Daar werd gisteravond de intentieverklaring getekend, in de opmaat naar de oprichting van de nieuwe organisatie Zorgkoepel West-Friesland.

ondertekening intentieverklaring

 

 

 

 

 

 

 

Met de oprichting van de Zorgkoepel West-Friesland willen de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO) en Coöperatie VGZ de kwaliteit van de patiëntenzorg in West-Friesland en Wieringermeer een impuls geven. Onderdeel van de nieuwe zorgkoepel zijn de Centrale Huisartsenpost West-Friesland, het Diagnostisch Centrum West-Friesland en Ketenzorg West-Friesland en Wieringermeer.

Bokma stond stil bij de positieve ontwikkelingen die de drie stichtingen onder de toekomstige zorgkoepel hebben doorgemaakt. Ketenzorg West-Friesland (KZWF) roemde hij om haar innovaties waarbij hij de ontwikkeling van zorgpad diabetes 2 als mooi voorbeeld noemde. ‘VGZ is altijd op zoek naar innovaties die lokaal worden ontwikkeld en we vervolgens landelijke kunnen inzetten’. Ook de goede zorgverlening van de Centrale Huisartsenpost West-Friesland kwam aan bod. ‘Ik vind het positief dat de huisartsenpost nu samen met de Spoedeisende Hulp van het Westfriesgasthuis een verdergaande samenwerking onderzoekt. Dit biedt mogelijkheden om substitutie naar de eerste lijn te stimuleren. Ook DCWF is daar goed mee bezig, door bijvoorbeeld dubbele diagnostiek terug te dringen’. Ontwikkelingen die volgens Bokma nog verder versterkt zullen worden met de oprichting van de Zorgkoepel. ‘Alle partijen binnen de Zorgkoepel delen de ambitie om goede en efficiënte ketenzorg, spoedeisende en diagnostische zorg te realiseren, samen en zo dicht mogelijk bij de patiënt’’. Bokma ziet veel op de huisartsen afkomen en geeft aan dat VGZ zo goed mogelijk wil faciliteren via de Zorgkoepel en als VGZ zijnde direct naar de huisarts.

Het ligt in de verwachting dat de oprichting van Zorgkoepel West-Friesland 1 januari 2015 een feit is.

Zie ook persbericht Intentieverklaring Zorgkoepel West-Friesland – Unive