Wijziging streefwaarden Trombosedienst

Deze week is er een mailing naar de huisartsen verstuurd m.b.t. wijziging streefwaarden trombosedienst per januari 2016. Er worden nieuwe aanvraagformulieren gedrukt, tot die tijd kunt u het hier downloaden.