Overige informatie

Wijziging streefwaarden Trombosedienst

Deze week is er een mailing naar de huisartsen verstuurd m.b.t. wijziging streefwaarden trombosedienst per januari 2016. Er worden nieuwe aanvraagformulieren gedrukt, tot die tijd kunt u het hier downloaden.