Overige informatie

Tarieven

Alle onderzoeken van het DCWF worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, verondersteld dat uw huisarts, verloskundige of andere behandeld arts u een verwijzing heeft gegeven voor een diagnostisch onderzoek. Wel komen deze onderzoeken ten laste van uw eigen risico. Uw ziektekostenverzekeraar verwerkt het eigen risico in een overzicht. Buiten de invloedsfeer van het DCWF zit er enige tijd tussen het onderzoek zelf en de verwerking van dit overzicht. Een huisartsconsult valt buiten het eigen risico maar de aanvullende diagnostiek niet. Bij twijfel raden wij u aan vooraf met uw ziektekostenverzekeraar te overleggen.

Via Independer krijgt u een overzicht van de door het DCWF gecontracteerde zorgverzekeraars.

Indien u niet verzekend bent gelden voor u de zogenaamde passantentarieven: 2019. Deze tarieven gelden tot nader order. U bent verplicht de kosten vooraf te betalen. Bij de laboratoriumonderzoeken geldt dat, behoudens het tarief voor de betreffende bepaling, ook het afnametarief (ordertarief) in rekening wordt gebracht ter dekking van de kosten die het DWCF maakt voor het verzamelen en bewerken van het onderzoeksmateriaal. In geval van een laboratoriumonderzoek geldt dat altijd eerst het ordertarief in rekening wordt gebracht (EUR 10,61) en daarbij de tarieven voor de individuele bepalingen worden opgeteld. Laat uw huisarts bijvoorbeeld Kalium en Kreatine bepalen, dan betaalt u EUR 10,61 + EUR 1,77 + EUR 1,93 = EUR 14,31.

Voor verzekerden bij Nederlandse zorgverzekeraars gelden mogelijk lagere tarieven. Deze zijn leidend voor de berekening van uw eigen risico. Nadere informatie kunt u hierover verkrijgen bij uw eigen zorgverzekeraar.
Ook op de website van het Dijklander Ziekenhuis kunt u informatie vinden. Tevens kunt u uw vragen kwijt op het volgende emailadres: watbetaalik@westfriesgasthuis.nl of telefoonnummer: 0229-208102.