Echografie

Echografie is een techniek waarbij door geluidsgolven inwendige organen zichtbaar worden gemaakt. Een andere naam voor echo is ultrageluidonderzoek. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente golven die door een transducer (onhoorbaar) worden uitgezonden. In een aantal gevallen worden er contrastmiddelen gebruikt. Ook zijn er onderzoeken waarbij naar bewegende beelden moet worden gekeken. Bij deze onderzoeken is meestal een radioloog aanwezig. In een beperkt aantal gevallen wordt er niet alleen een diagnose gesteld maar ook een behandeling door de radiologen verricht.

Bij het maken van de afspraak hoort u of u voorbereidingen moet treffen voor dit onderzoek (bijv. nuchter of volle blaas).

CT Scan

De CT-scanner (Computer-Tomograaf) is een röntgenapparaat dat met behulp van een computer snel achter elkaar röntgenfoto’s kan maken. Dit zijn afbeeldingen in de vorm van ‘plakjes’ van het menselijk lichaam.
De CT-scanner is een soort grote open trommel. De beweegbare onderzoekstafel kan stukje voor stukje de trommel in- en uitschuiven. Voor een CT-scan met contrast krijgt u via een infuus contrastmiddel toegediend.

Een algemene voorlichtingsfolder van het Dijklander ziekenhuis vindt u hier.

Tips:
– meldt het aan de laborant als u mogelijk zwanger bent
– trek makkelijk zittende kleding aan en geen sieraden dragen i.v.m. metaal die storing kan geven op het beeld
– meldt het aan de laborant als u mogelijk allergisch bent voor contrastvloeistof
– blijf tijdens het onderzoek goed stil liggen

Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. De borsten worden stevig aangedrukt onder het röntgenapparaat zodat het borstklierweefsel goed in beeld komt, van elke borst worden 2 foto’s gemaakt.

Een algemene voorlichtingsfolder van het Dijklander ziekenhuis vindt u hier.

Voorbereiding
– geen bodylotion, olie, deodorant of talkpoeder te gebruiken
– neem een stevige BH mee
– meldt het aan de laborant als u mogelijk zwanger bent
– insulinepomp en/ of bloedglucose sensor moet voorafgaand aan onderzoek verwijderd worden, houdt daar rekening mee

 

 

Gastroscopie

Gastroscopie: met een speciale camera, de endoscoop, is het mogelijk de slokdarm, de maag en/of de twaalfvingerige darm aan de binnenzijde te bekijken. Via de mond wordt de endoscoop ingebracht, u krijgt een verdoving (een keelspray of narcose). Dit onderzoek wordt verricht door de maag/darm specialist. Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek interne geneeskunde.

Voorbereiding
Afhankelijk of het onderzoek in de ochtend of middag plaatsvindt is de voorbereiding verschillend. Bij het maken van de afspraak ontvangt u hierover een folder met alle informatie over de voorbereidingen.
Tips:
– nuchter (niets eten, tot 2 uur voor het onderzoek maximaal 2 bekers water drinken)
– losse protheses in de mond verwijderen (ook piercings)

ECG Inspanning

Ergometrie/fietsproef

Terwijl u zich inspant wordt uw hartslag via plakelektroden op de huid geregistreerd op een elektrocardiogram (ECG). De inspanning bestaat uit fietsen op een hometrainer. Tijdens het onderzoek is uw bovenlichaam ontbloot (zowel bij de man als bij de vrouw). Met een fietstest kan niet 100% een diagnose of aandoening worden uitgesloten. U krijgt na ongeveer een week de uitslag van de huisarts.

Een algemene voorlichtingsfolder van het Dijklander ziekenhuis vindt u hier.

Hartfunctieonderzoek aanvragen

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden, of hier bestellen via het online aanvraagformulier.

Link naar relevante sites

ECG

Een elektrocardiogram, afgekort ECG, is een hartfilm. De elektrische activiteit (hartritme) van uw hart wordt tijdens het onderzoek geregistreerd. Het ECG wordt uitgevoerd wanneer u hartklachten hebt (bijvoorbeeld pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid). Uw bovenlichaam wordt ontbloot tijdens het onderzoek (zowel bij de man als bij de vrouw) om de elektroden te kunnen plaatsen.

Hartfunctieonderzoek aanvragen

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier (cardiologisch onderzoek) downloaden, of hier bestellen via het online aanvraagformulier.

Link naar relevante sites

Inwendige Echo

Gynaecologische echo’s

Het is voor de huisarts mogelijk een gynaecologische echo (ook wel transvaginale echo) aan te vragen. Dit onderzoek wordt gedaan op de polikliniek gynaecologie (poli 26) van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en op de polikliniek Enkhuizen door ervaren echoscopiste met gynaecologische achtergrond. Het voordeel van de transvaginale echo is de betere beeldvorming t.o.v. de abdominale echo.
De indicaties waarvoor dit onderzoek door de huisarts kan worden aangevraagd zijn:

  • Vraagstelling intra-uteriene graviditeit, vitaliteitgraviditeit, termijndiscussie
  • Ligging IUD
  • Aanwezigheid myoom (of menstruatiestoornissen: indien mogelijk afspraak plannen binnen 2 wkn na 1e dag laatste menstruatie)
  • Intra cavitaire afwijking (onderzoek bij voorkeur 1e helft cyclus)
  • Beoordeling adnex(en)
  • Overige indicaties: na overleg
    (N.B. Post menopauzaal bloedverlies is geen indicatie voor 1e lijns echo. Altijd verwijzing specialist)

Voorbereiding onderzoek:
Doorlezen voorlichtingsfolder: Inwendige echoscopie door echoscopiste.
Zorg ervoor dat de blaas geledigd is voor het onderzoek: een volle blaas kan de beeldvorming beïnvloeden.

Een voordeel voor patiënte en huisarts kan zijn dat dit onderzoek snel tot stand kan komen. Na dit onderzoek beslist de huisarts of de patiënte alsnog doorverwezen moet worden naar de gynaecoloog. Voor de patiënte is van belang dat de huisarts de behandelaar is en niet een gynaecoloog. Patiënte krijgt de uitslag en het eventuele vervolgbeleid van de huisarts.

CT Colon

CT colonografie is een onderzoek van de dikke darm met gebruik van röntgenstralen. U krijgt een infuus, zodat een middel gegeven kan worden om de darmbewegingen stil te leggen en via een slangetje in de anus wordt er een onschuldig gas (CO2) in de darmen gebracht.

Een algemene voorlichtingsfolder van het Dijklander ziekenhuis vindt u hier.

Voorbereiding
– vezel arm dieet volgen op de dag voor het onderzoek
– contrastmiddel (3 flesjes) de dag tevoren innemen
– allergieën bekend maken of eerdere overgevoeligheidsreacties bij onderzoeken

 

MRI Scan

Bij de MRI (Magnetic Resonance Imaging) wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk magneetveld en radiogolven. Met behulp hiervan worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt, die worden opgevangen door een antenne en met behulp van een computer in een beeld vertaald. Tevoren wordt er met u een vragenlijst doorgenomen (heeft u een pacemaker/heeft u metaalsplinters in het oog/bent u ooit geopereerd aan hart- of bloedvaten/heeft u implantaten in het lichaam etc.).

Een algemene voorlichtingsfolder van het Dijklander ziekenhuis vindt u hier.

Tips:
– vragenlijst ingevuld? (heeft u metaalsplinters in het oog? waarschuw direct de laborant)
– het apparaat zelf maakt veel herrie (oorzaak: koeling/magneetvelden)
– sieraden thuis laten
– u kunt uw eigen muziek-CD meenemen

Als u twijfels heeft over de vergoeding, raden wij u aan om dit met uw met uw ziektekostenverzekeraar te bespreken.

Colonoscopie

Colonoscopie: met een speciale camera, de endoscoop, is het mogelijk de dikke darm aan de binnenkant te bekijken. U wordt opgenomen op de dagbehandeling. U krijgt via een infuus een medicijn dat u wat slaperig maakt (roesje) hierdoor ervaart u het onderzoek als minder onaangenaam. Via de anus wordt de endoscoop ingebracht. Dit onderzoek wordt verricht door de maag/darm specialist. Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek interne geneeskunde.

Voorbereiding
Afhankelijk of het onderzoek in de ochtend of middag plaatsvindt is de voorbereiding verschillend. Bij het maken van de afspraak ontvangt u hierover een folder met alle informatie over de voorbereidingen.

Tips:
– laxeren volgens het voorschrift
– overleg bij het gebruik van bloedverdunners
– ijzertabletten 5 dagen tevoren stoppen
– na het onderzoek niet zelf autorijden
– draag makkelijk zittende kleding