Inwendige Echo

Locatie: Dijklander Hoorn, poli 26 en Poli in Enkhuizen
Voor dit onderzoek dient u een afspraak te maken op:
Hoorn: 0229-257829
Enkhuizen: 0228-312345

Gynaecologische echo’s

Het is voor de huisarts mogelijk een gynaecologische echo (ook wel transvaginale echo) aan te vragen. Dit onderzoek wordt gedaan op de polikliniek gynaecologie (poli 26) van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en op de polikliniek Enkhuizen door ervaren echoscopiste met gynaecologische achtergrond. Het voordeel van de transvaginale echo is de betere beeldvorming t.o.v. de abdominale echo.
De indicaties waarvoor dit onderzoek door de huisarts kan worden aangevraagd zijn:

  • Vraagstelling intra-uteriene graviditeit, vitaliteitgraviditeit, termijndiscussie
  • Ligging IUD
  • Aanwezigheid myoom (of menstruatiestoornissen: indien mogelijk afspraak plannen binnen 2 wkn na 1e dag laatste menstruatie)
  • Intra cavitaire afwijking (onderzoek bij voorkeur 1e helft cyclus)
  • Beoordeling adnex(en)
  • Overige indicaties: na overleg
    (N.B. Post menopauzaal bloedverlies is geen indicatie voor 1e lijns echo. Altijd verwijzing specialist)

Voorbereiding onderzoek:
Doorlezen voorlichtingsfolder: Inwendige echoscopie door echoscopiste.
Zorg ervoor dat de blaas geledigd is voor het onderzoek: een volle blaas kan de beeldvorming beïnvloeden.

Een voordeel voor patiënte en huisarts kan zijn dat dit onderzoek snel tot stand kan komen. Na dit onderzoek beslist de huisarts of de patiënte alsnog doorverwezen moet worden naar de gynaecoloog. Voor de patiënte is van belang dat de huisarts de behandelaar is en niet een gynaecoloog. Patiënte krijgt de uitslag en het eventuele vervolgbeleid van de huisarts.