DCWF voor artsen

Migratie ICT Comicro en Diagnost-IQ

In de weekenden van 10-11 mei  en 24-25 mei 2024 vindt een grote ICT verandering plaats voor de laboratoria van Comicro en Diagnost-IQ.

Als het goed is zult u daar niets van merken. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen, zou er een kleine vertraging in de uitslagen kunnen zitten.

De arts-microbioloog en klinisch chemicus zijn, zoals gebruikelijk, altijd bereikbaar voor intercollegiaal overleg. Cito aanvragen gaan via de gebruikelijke procedure

 


Nascholing

Comicro en Diagnost-IQ kunnen (na)scholing verzorgen voor onder andere doktersassistenten, arts-assistenten en medisch specialisten. Neem hiervoor contact op via info@comicro.nl.

Klik hier voor meer informatie


Verhuizing bloedafname locatie in Midwoud per 3 juni 2024:

Nieuwe bloedafnamelocatie op 3 juni:
Korteling 1
Kamer 22, 1e etage ( Body Stress Release )

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 8.30 uur -9.15 uur

(Op 31 mei sluit locatie De Post)


Voorgenomen verkoop laboratoria

Gisteren (18 december 2023) heeft het Dijklander Ziekenhuis samen met Zaans Medisch Centrum en OLVG Lab BV een overeenkomst getekend voor de voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV (Klinische Chemie) en Comicro BV (Medische Microbiologie) aan OLVG Lab BV.

Onze dienstverlening blijft precies dezelfde die u van ons gewend bent. Mensen en laboratoria blijven hetzelfde, al zal op termijn een naamsverandering plaats gaan vinden.

Deze (toekomstige) samenvoeging geeft ons veel mogelijkheden. Er zal nóg intensiever worden samengewerkt op regionaal niveau. De kortere lijntjes met de Amsterdamse zorginstellingen inclusief het AUMC, het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam en Sanquin brengen mogelijkheden voor kennis- en data uitwisseling. Topklinische expertise wordt aan de onze toegevoegd, zonder dat de vertrouwde contacten veranderen. Tot slot biedt de overname mogelijkheden tot efficiëntie en kostenbesparing.

Ter goedkeuring toezichthoudende instanties

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, waaronder de NZa en de ACM. Na goedkeuring zal de voorgenomen aandelentransactie plaatsvinden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Vooralsnog betreft het alleen een aandelenoverdracht. Op termijn zal een volledige integratie van de dienstverlening plaatsvinden.

 

 


Geen afspraak meer nodig voor het inleveren van materialen 

Het is niet meer nodig voor patiënten om een afspraak te maken voor het inleveren van materialen.
Bij de bloedafname poli’s in het Dijklander ziekenhuis, dient de patiënt bij de aanmeldzuil een nummer te trekken met “alleen inleveren materiaal”. Deze patiënten worden dan met voorrang geholpen.

Op de prikpunten buiten het ziekenhuis om kunnen patiënten het materiaal tegen het einde van de sluitingstijd van het prikpunt inleveren.

De doosjes van Comicro kunnen zonder afspraak gedeponeerd worden in de blauwe Comicro brievenbus op poli 7 in Hoorn. Of in de brievenbus van Comicro bij de receptie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.


Pilot optimalisering bestel/leverproces van Comicro en Diagnost-IQ

Vanaf woensdag 1 november a.s. starten wij een pilot van 3 maanden. Deze pilot houdt in dat wij de komende 3 maanden 1 “loket” hebben voor het bestellen en leveren van materialen van Comicro en Diagnost-IQ. Wij hopen hiermee het bestel/leverproces te verbeteren.

Wat blijft voor u hetzelfde?

De bestelprocedure via de DCWF website zal voor u hetzelfde blijven.

Wat gaat er voor u veranderen?

Vanaf 1 november heeft u 1 vast aanspreekpunt voor uw bestellingen van Comicro en Diagnost-IQ.

Onze logistiek medewerker verpakt en verstuurt voor u de bestellingen van zowel Comicro als Diagnost-IQ. De bestellingen worden bij u geleverd door PostNL.

De levertijd zal net als bij Comicro 3 tot 4 dagen zijn. In het kader van duurzaamheid vragen wij u om de bestellingen zoveel mogelijk te bundelen.

Heeft u vragen over uw Comicro en/of Diagnost-IQ  bestelling , dan kunt u Jonne van Doesburg, logistiek medewerker Comicro, e-mailen via logistiek@comicro.nl ook kunt u hem telefonisch bereiken via het nummer 0229 – 25 75 71.


Overname DCWF

Recentelijk is DCWF is overgenomen door Comicro en Diagnost-IQ  microbiologisch en klinisch chemisch laboratoria waar u als huisarts van de regio West Friesland (en omstreken!), sinds jaar en dag via Zorg Domein de aanvragen doet voor de klinische chemie. Samen met de leveranciers van eerstelijns diagnostiek zullen we zorgdragen om de dienstverlening van diagnostisch onderzoek voor de huisartsen op een vertrouwd hoog niveau te houden.

Leveranciers van eerstelijns diagnostiek die samenwerken met DCWF:

 • Diagnost-IQ
 • Comicro
 • Symbiant
 • Dijklander ziekenhuis
  • Medische beeldvorming
  • Cardiologie
  • MDL
  • Gynaecologie
  • Longgeneeskunde
  • Vaatchirurgie

Bereikbaarheid Accountmanagement DCWF

📧 klantcontact@comicro.nl

☎️0229 -25 73 45

Accountmanager Annemarie Schuiling
Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag

Accountmanager assistente Mariska Leunissen
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Medisch adviseur Marjolein Bouman
Werkzaam op dinsdagochtend


Diensten die het DCWF levert zijn: